Visby Förr och Nu

På den här websiten har vi lagt in gamla foton från Waldermar Falcks arkiv tillsammans med nytagna foton från Visby innerstad. Det ger en intressant bild av förändringar som skett med byggnader och gator sedan slutet av 1800-talet och början av 1900-talet

De gamla fotografierna kommer från boken "Visby Förr i Tiden" av Waldemar Falck  ISBN 91-85716-51-0. De är också publicerade på nätet av Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

Samtliga svartvita fotografier © Waldemar Falcks Bildarkiv
Samtliga nytagna fotografier © Karl Eric Målberg
 
   
Södertorg  
-Söderport från Södertorg  
-Södertorg 5  
-Södertorg 19 och 21  
-Artelleri på Södertorg  
-Södertorg 21  
-Södertorgs östra sida med Adelsgatan  
Djurriket  
-Stenklivet från väster  
-Björngränd  
Strandgatan söder om Statshotellet  
-Matilda Anderssons matservering i Slottsparken  
-Nedre delen av Kommendantbacken  
S:t Hansgatan  
-Parti av S:t Hansgatan  
-S:t Hansgatan 7  
-S:t Hansgatan 5  
-S:t Hansgatan 3  
-Parti av S:t Hansgatan  
-S:t Hansgatan 16  
-S:t Hansplan  
-S:t Hansgatan 26  
-S:t Hansgatan 19  
-S:t Hansgatan 13  
-Hörnet S:t Hansgatan och Kronstallgränd  
-S:t Hansgatan 2  
-S:t Hansgatan 11  
Gamle hamn och Almedalen  
-Fiskeredskap vid Kruttornet  
Mellangatan  
-Mellangatan med Kilgränd till vänster (0226)  
-Mellangatan 3A och 3B (0223)  
-Mellangatan 1 (0222)  
-Mellangatan 6 (0220)  
-Mellangatan 8 (0228)  
Visborgsgatan och området mot hamnen  
-Visborgsgatans förlängning mot Skansport (430)  
-Hörnet Kommendantbacken - Skeppargatan (441)  
-Lanthamnstullhuset, Kommendantbacken 4  
Södra Murgatan  
-Södra Murgatan 14  
-Kajsartornet  
-Kajsarporten  
Visby förr och Nu