Kända fel

-Klockan har aldrig fungerat under min tid

-Trip-mätaren fungerar inte, men vägmätaren är ok

-Bränslemätaren fungerar, men ibland måste man knäppa till på glaset för att nålen ska komma igång.