Birds

A page about birds on a site for Volvo 1800 may seem a bit odd and needs an explanation 🙂

In addition to my constant efforts to improve and expand information about the Volvo 1800, I have decided to learn more about the birds that inhabit this part of the country. I hope to see and photograph at least 100 of the 300 most common birds in Sweden. As an amateur photographer, the photos do not always turn out so well, but they are sufficient for a correct species determination.

To easily update and keep track of my progress, I chose to add the page to the 1800 site as it is always open on my screen.

Björktrast Blåmes Bläsand Bofink Brunand Dubbeltrast Entita Ejder Fasan Fiskmås Fisktärna Gravand Grågås Gråhäger Gråsparv Gråsiska Gråtrut Gräsand Grönfink Gröngöling Gulsparv Havsörn Kaja Kanadagås Kattuggla Knipa Knölsvan Kricka Kråka Koltrast Korp Ladusvala Lövsångare Mandarinand Näktergal Nötskrika Nötväcka Pilfink Ringduva Råka Rödbena Rödhake Rödstjärt Rörhöna Sidensvans Skata Skogssnäppa Snatterand Sothöna Sparvhök Skrattmås Skäggdopping Stare Steglits Stenskvätta Storskarv Storskrake Strandskata Större Hackspett Större Strandpipare Svarthakedopping Svartvit flugsnappare, Sånglärka Sångsvan Sädesärla Talgoxe Tamduva Tofsvipa Trana Trädkrypare Törnsångare Vigg Vitkidad gås Ägretthäger

Grågås Gustavsvik, Gotland 2023-09-05
Vitkindad gås 2023-04-15 Danderyd
Kanadagås Tenstadalen 2023-10-16
Knölsvan 2023-04-18 Råstasjön, Sundbyberg
Sångsvan 2023-03-26 Väsby gård
Fasan hane 2023-05-18 Järva
Fasan hona 2023-05-18 Järva
Gråtrut Hässelby 2023-03-29
Fiskmås 2023-04-15 Danderyd
Skrattmås 2023-03-25 Barkarbydammen
Fisktärna 2023-05-10 Barkarbydammen
Sothöna Hjulstadammarna 2023-04-19
Rörhöna 2023-04-19 Hjulstadammen
Knipa Hjulstadammarna 2023-03-31
Knipa hona 2023-04-05 Hjulstadammen
Gräsand Tensta dammen 2023-10-24
Gräsand hona 2023-05-31 Hässelby
Bläsand 2023-11-04 Almedalen
Storskrake hane 2023-04-15 Danderyd
Storskrake hona 2023-04-18 Hagaparken
Skäggdopping 2023-04-28 Råstasjön Sundbyberg
Snatterand hane 2023-04-15 Danderyd
Snatterand hona 2023-04-15 Danderyd
Svarthakedopping 2023-04-17 Kyrksjön, Bromma
Vigg hane 2023-04-16 Kyrksjön, Bromma
Vigg hona 2023-04-16 Kyrksjön, Bromma
Kricka 2023-04-24 Råstasjön
Brunand 2023-05-09 Säbysjön
Ejder (Hona, Åda) 2023-06-05 Visby Almedalen
Mandarinand, Årstaviken Stockholm 2024-02-02
Gravand 2023-06-05 Gustavsvik, Gotland
Storskarv 2023-06-09 Tofta, Gotland
Trana 2023-03-30 Säbysjön
Gråhäger Säbysjön 2023-04-02
Ägretthäger Fysingen 2023-09-30
Skogssnäppa Säbysjön 2023-03-23
Tofsvipa 2023-04-03 Väsby strandäng
Strandskata Visby 2023-06-10
Rödbena 2023-06-24 Nabbu, Gotland
Större Strandpipare 2023-06-24 Nabbu, Gotland
Skata
Kråka 2023-03-30 Säby gård
Kaja 2023-03-31 Hässelby
Råka 2023-06-17 P18, Visby
Ringduva 2023-03-25 Säby gård
Tamduva Visby Almedalen 2023.06-04
Nötskrika Granskog 2023-09-28
Sidensvans Nordestrand, Gotland
Nötväcka Banvägen, Järfälla 2023-10-14
Pilfink Väsby gård 2023-03-24
Gråsparv hona 2023-04-17 Hässelby
Gråsparv hane 2023-04-17 Hässelby
Gråsiska 2024-02-04 Säby gård
Trädkrypare 2024-04-04 Säby gård
Näktergal Lunda 2023-05-22
Lövsångare 2023-05-23 Hemma
Rödstjärt 2023-07-29 Järva
Större Hackspett hane Riddersvik 2023-09-27
Större Hackspett hona Skälby 2023-04-21
Gröngöling 2023-09-29 “30-meters kärret” Järfälla
Talgoxe Banvägen, Jäefälla 2023-10-15
Blåmes 2023-03-24 Väsby gård
Grönfink 2023-03-25 Säby gård
Bofink hane 2023-04-10 Järva
Bofink hona 2023-05-18 Järva
Sädesärla 2023-04-12 Väsby gård
Entita 2023-03-26 Väsby gård
Gulsparv 2023-07-27 Barkarby
Steglits 2023-07-27 Barkarby
Rödhake 2023-03-28 Väsby gård
Törnsångare 2023-06-11 Paviken, Gotland
Svartvit flugsnappare (hona) Järva 2023-07-26
Stenskvatta 2023-06-09 Västergarn, Gotland
Sånglärka 2023-06-11 Galgberget, Visby
Ladusvala 2023-05-09 Barkarby flygfält
Björktrast Skälby 2023-10-23
Koltrast 2023-05-09 Min gräsmatta Sveriges trastar
Koltrast hona 2023-04-24 Råstasjön Sveriges trastar
Dubbeltrast 2023-05-26 Järvafältet
Stare 2023-06-07 Visby
Kattuggla 2023-03-30 Väsby
Korp 2023-08-01 Rocksta, Järva
Sparvhök som har slagit en Större Hackspett, 2023-08-24 Kung Magnus väg, Visby
Havsörn, 2023-08-23 Fardune träsk, Gotland

Länk till sidan med fjärilar