Registreringsbevis

2014-09-30 Ägare Karl Eric Målberg

2007-12-06 Ägare Bengt Nilsson

Utdrag ur vägtrafikregistret 2014-10-10